Vilande skatteskuld troligtvis kvar i ny finsk tonnageskatt

Finansministeriet i Finland bereder ett förslag till en reviderad tonnageskattelag som väntas bli klart senast i början av juni.– Det stora problemet är behandlingen av de vilande skatteskulderna, säger verkställande direktör Hans Ahlström vid Ålands redarförening. Rederierna föreslår att den vilande skatteskulden skulle försvinna inom loppet av tio år.– Detta verkar man inom finansministeriet inte vara villiga att gå med på, påpekar Ahlström.Lagen väntas träda i kraft den 1 januari 2009.