Kategori: Ekonomi | Politik

700 nya jobb efter finsk tonnageskatt

Den nya finska tonnageskatten har inneburit att 700 arbetstillfällen tillkommit, och fler är att vänta, skriver Turun Sanomat. Enligt tidningen har 22 fartyg fått finsk flagg under förra året och i år. Samtidigt finns nybeställningar som nu kommer att få finsk flagg. Tonnageskatten har också minskat skatteintäkterna med 10 till 30 miljoner euro.