Alfons Håkans assisterar med isbrytning i Pärnu

OÜ Alfons Håkans har vunnit det estniska sjöfartsverkets offertrunda om upphandling av kompletterande isbrytning på Pärnuviken. Primärt sköts isbrytningen med sjöfartsverkets eget fartyg EVA-316. Alfons Håkans offert innehöll en dygnshyra på EEK 98.000 (EUR 6.263), beredskapsersättning på EEK 1 miljon (EUR 65.600), mobiliseringsavgift på upp till EEK 196.000 (EUR 12.500) samt en bränsleförbrukning på 9,4 ton per dygn. Även AS PKL hade lämnat offert.