Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Joakim Håkans, direktör i bogserbåtsrederiet Alfons Håkans Ab, om sin syn på marknaden 2012.

Vad tror du om 2012?

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]on”>Vad tror du om 2012?

– Det ser väl inte speciellt ljust ut, men jag hoppas att ekonomin inte går ned ytterligare och vi hamnar i den svacka som alla är rädda för. Om antalet anlöp i hamn-arna minskar är det inte bra för oss heller. Samtidigt hoppas jag på en god isvinter – i motsats till de flesta andra inom branschen är en isvinter bra för oss med mycket hamnisbrytning.

Hur kommer ert rederi att agera?

– Det gäller att fortsätta att utveckla de olika nischer som vi är verksamma i. Just nu är prioriteten hög att utveckla de verksamheter där vi kan öka kapacitetsutnyttjandet för våra små bogserare i storleksklassen 10 till 15 meter. Det kan gälla mindre entreprenadjobb, men det viktiga för oss är att alltid erbjuda helhetslösningar. Vi har nyligen tecknat ett fyra års kontrakt om transporter i Åbolands skärgård med vårt specialfartyg Pontus.

Var ser du den största potentialen?

– Personligen tror jag väldigt mycket på isbrytningen. Från den 1 januari 2012 hyr vi ut isbrytaren Zeus till Trafik-verket för flera vintrar i rad. Detta är en helt ny öppning som på sikt kan innebära intressanta möjligheter.

Finns det någon framtid i hamnbogsering?

– Allt tyder på att man förr eller senare, inte minst av säkerhetsskäl, kommer att skapa ett enhetligt och klart regelverk vad gäller utnyttjandet av bogserare i hamnar. Den enda möjligheten att utveckla hamnbogseringen är att först skapa klara spelregler. Då kan man satsa långsiktigt och investera i nytt tonnage när det är klart definierat vilken typ av bogserare som krävs.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]