Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Reparationsvarv

Nytt reparationsvarv till Alfons Håkans

Det finländska rederiet Alfons Håkans utvidgar sin verksamhet inom fartygsreparation.

Bärgnings- och bogserbåtsrederiet Alfons Håkans tar över Runsalavarvet i Åbo från och med början av juli. I avtalet ingår varvets maskinverkstad, hall för service av arbetsbåtar, stålhall och kontorsbyggnad. De äldsta byggnaderna förvaltas fortsättningsvis av staden och utvecklas för nya ändamål. Varvet har också en 150 tons slip för torrsättning av fartyg med upp till 2,8 meters djupgående.

Ursprungligen anlades varvet av Åbo Båtvarf 1889. Varvet på ön Runsala i närheten av Åbo hamn har sedan 1954 använts av Åbo hamn och tillhört staden. Enligt sjökapten Joakim Håkans vid Alfons Håkans Oy Ab har torrsättningarna varit få på varvets större slip under de senaste åren. Han säger också att rederiet i högre grad nu blir självförsörjande vad gäller underhåll av den egna flottan, i vilken ingår ett trettiotal bogserare.

– Dessutom kan vi nu erbjuda tjänster till kunder inom en bredare sektor med service av mindre fartyg på Runsala och dockningar av större fartyg i torrdockan på Sveaborg, säger Joakim Håkans.

På Sveaborg vid inloppet till Helsingfors har Alfons Håkans dockningsfaciliteter för fartyg med upp till 120 meters längd.