Fotograf: Aker Arctic

Kategori: Specialfartyg | Vintersjöfart

Aker Arctic designar de nya isbrytarna

Det blir Aker Artic Technology i Finland som får uppdraget från svenska Sjöfartsverket och finländska Trafikledsverket att designa nästa generations isbrytare.

Designkriterier för de nya isbrytarna är bland annat att de ska bryta en bredare ränna än de befintliga, vara billiga i drift och underhåll samt klara en övergång till fossilfritt bränsle senast 2030.

Viktiga för Sverige och Finland

– Isbrytarna är viktiga för Sverige och Finland. Utan isbrytare skulle norrlandshamnarna tvingas hålla stängt upp till 130 dagar om året, säger Katarina Norén, generaldirektör för Sjöfartsverket, i ett pressmeddelande.

– Vår utrikeshandel och konkurrenskraft grundar sig på leveranssäkerhet året runt. En tillräcklig servicenivå på isbrytarassistansen är en förutsättning för att råvaror och olika produkter ska finnas på rätt plats i rätt tid. Man förväntar sig nya lösningar av designprojektet för att svara på förändringarna i verksamhetsmiljön och upprätthålla en tillräcklig servicenivå även i framtiden, säger finländska Trafikledsverkets generaldirektör Kari Wihlman.

Fem plus nio

För närvarande har Sjöfartsverket fem aktiva isbrytare (Oden, Atle, Ymer, Frej och Ale). Finland har nio isbrytare som ägs av statliga Arctia (Polaris, Fennica, Nordica, Kontio, Otso, Urho, Sisu, Voima och Ahto).

En stor del av isbrytarflottan uppges vara åldrad och i behov av förnyelse. Fartygen som kräver assistans blir samtidigt allt större och kräver bredare isrännor för att komma fram. Framtidens isbrytare ska klara att bryta en 32 meter bred ränna mot dagens 24 meter.

Utvärdering

Designprojektet är värt mellan tre och fyra miljoner euro och arbetet kommer att vara klart i slutet av 2021. Arbetet inleds med utvärdering av alternativa isbrytarkoncept.

– De nya fartygen kommer att representera en helt ny generation. Eftersom de operativa kraven och miljöförhållandena förändras i Bottenviken kommer vi att arbeta nära de finska och svenska operatörerna för att gemensamt utveckla en lösning som ska hålla över ett halvt sekel. Detta är den mest utmanande designuppgift vi som företag har mött, säger Reko-Antti Suojanen, VD för Aker Arctic.

Aker Arctic har bland annat designat Finlands nyaste isbrytare, den LNG-drivna Polaris, levererad 2016.

Koncept till våren

Ett koncept ska presenteras redan till våren och då finns även en kostnadsberäkning för att bygga de nya isbrytarna. Därefter ligger fokus på design av detaljer och fartygsspecifikation inför upphandling av varv, förutsatt att man fattar beslut om att bygga nya isbrytare.

I dagsläget beräknas kostnaden till runt två miljarder kronor per enhet, beroende på hur många som byggs samtidigt.

– Det blir billigast i längden att ersätta alla tre isbrytare från 1970-talet i den så kallade Atleklassen samtidigt. Vi har föreslagit att detta ska finansieras via den nationella planen för infrastruktur, och förutsättningarna för detta har vi en nära dialog med regeringen om. En utmaning blir att hitta en fossilfri lösning, säger Katarina Norén.