75.000 sökande till 330 platser hos A.P. Møller-Mærsk

A.P. Møller-Maersk är en gigantisk, global koncern med stor attraktionskraft hos många. I sin årsberättelse skriver bolaget att man tagit in 330 studenter vid sin Shipping Academy i Köpenhamn. De 330 kommer från 75 olika länder och urvalet bestod av 75.000 sökande.