Sjöfartspris till Mærsk Mc-Kinney Møller

Redaren Arnold Mærsk Mc-Kinney Møller, 94 år, blev den förste mottagaren av Den Maritime Pris, som delades ut av näringsminister Bendt Bendtsen. Mærsk Mc-Kinney Møller fick priset för sin insats för sjöfarten i Danmark.