Fotograf: Wisby Tankers

Kategori: Politik | Tank

Wisby Tankers vill behålla svenskar ombord

Den främsta orsaken till att Wisby Tankers flaggat in tankfartyget Wisby Pacific och planerar att flagga in systerfartyget Wisby Atlantic är att rederiet vill behålla de svenskar som jobbar ombord.

Jonas Engström, vd för Wisby Tankers, säger till Sjöfartstidningen att den viktigaste orsaken till att rederiet tar hem dessa fartyg är att de vill behålla ombordpersonalen.

Beskattning

Han uppger att Skatteverket har särskilt granskat sjömän som jobbar i andra flaggor med internationaliseringsavtal och beskattat det som varit tänkt att utgöra nettolöner. Det drabbar personalen hårt.

– För oss är den huvudsakliga orsaken att behålla den personal som vi har arbetet med genom åren, de är vårt varumärke. Alternativet var att se dem försvinna till andra rederier och anställa icke-svenskar. Att få behålla den kompetenta personal vi nu har och som fungerar jättebra på de här båtarna är en investering vi gärna gör.

Vägt för och emot

Jonas Engström säger att rederiet har vägt för och emot.
– Det blir ju förstås dyrare att köra svensk flagg. För att kunna konkurrera internationellt med den här typen av fartyg är kostnaden avgörande och därför behöver vi känna att regering och riksdag vill förbättra möjligheterna för den här typen av sjöfart i Sverige.

Han understryker att rederiet är angeläget om att dra sitt strå till stacken.

– Vi vill framför allt se till att man får in ungdomar i sjöfartsutbildningarna och att vi får en sjöfartsmiljö och sjöfartsbransch som ska åtnjuta respekt internationellt men också i regering och riksdag. För att åstadkomma detta måste vi ta hem fartyg och visa att vi bidrar.

Viktigt med motprestationer

Samtidigt känner Jonas Engström att motprestationen från statens sida är lika viktig.

– Vi känner fortfarande att det vacklar lite grann i Sjöfartssverige. Vi vill på det här sättet visa att vi är intresserade av att utveckla svenskflaggad sjöfart och hoppas att man från regeringens håll vill fortsätta utvecklas tillsammans med branschen.