Bild från när Wisby Pacific hissade svenska flaggan 2019.

Fotograf: Wisby Tankers

Kategori: Fartygsaffärer | Tank

Wisby Tankers två svenskflaggade är nu sålda

Försäljningen av tankfartygen Wisby Atlantic och Wisby Pacific innebär att Gotlandsbolaget nu sätter punkt för sin tankverksamhet. För Wisby Tankers blir det en omställning, både för rederiet och de ombordanställda.

I ett pressmeddelande bekräftar Gotlandsbolaget att försäljningen av deras 50-procentiga andelar i fartygen Wisby Atlantic och Wisby Pacific nu är genomförd. Ett avtal om försäljningen för totalt 85 miljoner US-dollar har ingåtts med en icke namngiven köpare.

– Det är en milstolpe för Gotlandsbolaget att vi nu sålt våra sista innehav i tankfartyg. Vi har varit engagerade i tank sedan tidigt 1990-tal och 2010 grundades Gotland Tankers. Vi fortsätter nu fokusera på infrastruktur och industriell sjöfart, och försäljningen stärker ytterligare förmågan att investera i nästa generations fartyg, säger Håkan Johansson, vd på Gotlandsbolaget, i pressmeddelandet.

Wisby Tankers säljer även sina andelar i de båda tankfartygen, vilket innebär att rederiets två svenskflaggade tankfartyg försvinner. Rederiet har efter affären sex tankfartyg i sin flotta. Sjöfartstidningen ringde upp vd Jonas Engström, som säger att det inte var självklart att de skulle sälja sin andel i fartygen.

– Det hade vi knappast gjort om det inte hade initierats av Gotlandsbolaget, säger han.

Kan du säga något om köparen?

– Nej. Det är ju så med börsnoterade bolag, de har ett ansvar att berätta för sina aktieägare först. Men vi har stort förtroende för bolaget, så kan man säga.

Angående försäljningspriset säger Jonas Engström att det blev som förväntat.

– De här båtarna är ju Rolls Royce, det säger även andra som har tittat på dem, det är otroligt fina och välbyggda båtar. Det är de sista båtarna som byggdes på varvet som hette GSI då, som finns kvar men som har flyttat från centrala Guangzhou. Där har vi varit aktiva sedan vi tog över Gotlandsbolagets båtar 2008. Vi har byggt många serier där, säger Jonas Engström.

Han påpekar att tankmarknaden är väldigt stark för tillfället och att han inte ser några tecken på att den skulle falla just nu. Wisby Atlantic och Wisby Pacific, levererade 2017 och på 49.614 dwt vardera, ingår i MR-segmentet, som det just nu är stor efterfrågan på och enligt Jonas Engström förväntas efterfrågan öka.

Har ni andra fartyg på ingång?

– Inte för tillfället, just nu ligger vi kvar med den flottan vi har. Men vi tittar naturligtvis på nya investeringar, i och med att det blir en del pengar över i det här också. Så vi har inte tänkt att avsluta vår närvaro i svensk shipping. 

Vad innebär det för er att två av åtta fartyg säljs?

– Det tristaste är ju att våra två svenskflaggade båtar försvinner. Det får stor effekt – det är de största tankbåtarna i det svenska registret på länge och för oss är det lite tragiskt, för det är där vi har flest svenskar anställda också. Vi jobbar nu på att försöka få dem att följa med fartygen. 

Men det hänger på vilket val av flagga som köparen gör, påpekar Jonas Engström. 

– Skatteverket har ju begränsat möjligheten för svenska sjömän att få arbeta på internationella flaggor. Det är så tragiskt för svensk sjöfart och svensk kompetensförsörjning. Orsaken till att vi flaggade in var ju att kunna behålla och fortsätta utveckla den här personalen. Så för vår del blir det omplanering. Även de elever som vi har tagit ombord på de här fartygen ska vi försöka få ut på våra andra fartyg istället. 

Han berättar att de sedan 2019 har två ombyggda bulkfartyg, Atlantic Orchard och Essayra (båda med en dödvikt på 39.200 ton), som kör apelsinjuice i fast trafik mellan Santos i Brasilien och Ghent i Belgien. Det är på de fartygen som Wisby Tankers planerar att placera de elever som just nu är på Wisby Pacific och Wisby Atlantic.