Wallenius Lines och WW beställer åtta bilfraktfartyg

Wallenius Lines och Wilh. Wilhelmsen har beställt åtta stora bilfraktfartyg (Large Car and Truck Carriers) från Hyundai Heavy Industries och Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering. Enligt uppgifter på marknaden är priset USD 100 miljoner per enhet, men varken Wallenius Lines eller Wilh. Wilhelmsen har gått ut med någon summa.Bolagen kommer att ta leverans av två fartyg var från respektive varv. Fartygen får en längd av 228 meter och en kapacitet på 8.000 bilar, enheterna kommer att operera under Wallenius Wilhelmsen Logistics (WWL). Sju av fartygen kommer att levereras under 2011 och ett 2012. Fartygen kommer att ha den senaste designen för att möta service- och fraktkrav från WWL. – Den tekniska specifikationen är inte klar ännu, men fartygen kommer minst att ha de teknik- och miljölösningar som finns hos Faustserien som var de första LCTC-fartygen, säger Cecilia Kolga, informationschef på Wallenius Lines, till SST.Fartygen beställs för att expandera flottan och kommer att sättas in på den globala servicen. På vilka rutter är inte bestämt. – Vi ska inte fasa ut några fartyg på grund av nybeställningarna. Vi upplever just nu ett konstant sug på marknaden. Wallenius Lines, Wilh. Wilhelmsen och EUKOR har nu omkring 45 fartyg i nybyggnadsprogrammet.