Wallenius Wilhelmsen skippar Lines

Wallenius Wilhelmsen Lines byter namn för att bättre spegla bredden i verksamheten. Från den 1 januari 2006 heter företaget därför Wallenius Wilhelmsen Logistics.