Fotograf: Uno Gradin

Kategori: Ekonomi | Hamn/Logistik

Vindkraft lyfter Härnösands hamn

Efter flera tunga år har det nu börjat hända positiva saker i Härnösands hamn. Det danska företaget  Blue Water Shipping AS har tecknat avtal med hamnen om mottagande och lossning av vindkraftverk. Totalt är det 37 vindkraftverk som skeppas till Härnösand under våren och försommaren.

Avtalet med Blue Water Shipping innebär att specialfartyg kommer att köra i skytteltrafik mellan Nyborg på Fyn i Danmark och Härnösand. Det blir en transport per vecka under 24 veckor.

– På sikt räknar vi med fler transporter av vindkraftverk, säger Johan Stén, vd i Delta terminal som sköter driften av både Härnösands hamn och hamnen i Söråker söder om Härnösand. Det här är det tredje vindkraftprojektet som skeppas via vår hamn i Härnösand.

Stora investeringar

Härnösand har en av de bästa och kortaste inseglingarna i Norrland med stort djup ända in till kaj, eget järnvägsspår och nära till E4.

Delta Terminal har tack vare lyftet med vindkrafttransporterna kunnat anställa fast personal. En speciell kran från Finland som kan lyfta 500 ton har hyrts in och ett antal hamnarbetare timanställs inför varje anlöp.

Härnösands hamn drevs tidigare i kommunal regi med stora årliga underskott.

Sedan Delta terminal tog över driften har verksamheten gått med vinst. 16 miljoner har investerats i renovering av oljehamnen, en ny våg och nya lokaler.

360 vindkraftverk

Det är Statkraft SCA Vind AB som genomför en mycket stor satsning på vindkraft i södra Norrland. Projektet omfattar 360 vindkraft och 136 kvadratkilometer skogsmark. Man har hittills fattat beslut om 186 vindkraftverk vilket betyder en investering på 8,8 miljarder kronor.

Fullt utbyggt kommer vindparkerna att bidra med totalt cirka 3.000 Gwh per år – förnybar energi som ersätter fossila bränslen och minskar koldioxidutsläppet med över 2 miljoner ton per år.

Fyra vindparker är under uppförande: Ögonfägnaden, Björkhöjden, Mörttjärnberget och Stamåsen. Samtliga sju vindkraftparker är belägna i Västernorrland och Jämtland. Det är en av landets största industriinvesteringar.

Vindkraftverken tillverkas av Siemens.

Uno Gradin