Fotograf: Kristdemokraterna

Kategori: Politik

Vill slå samman tre myndigheter

Hampus Hagman, KD, föreslår i en motion till riksdagen att Trafikverket, Sjöfartsverket och Luftfartsverket slås samman till en myndighet med huvudkontor i Västsverige. 

Den nyblivne riksdagsledamoten från Göteborg föreslår att en utredning ska genomföras om de statliga trafikmyndigheterna bör slås samman. Bland annat nämner han de stigande avgifterna som ett hinder för en ökad sjötrafik i Sverige.  

-Det är viktigt att sjöfarten har goda förutsättningar i Sverige. Politiken har mål om en ökad användning av sjöfart – men Sjöfartsverkets myndighetsform och det stigande avgiftsuttagandet från branschen riskerar att motverka detta. Det finns en stor potential i sjöfarten som kan användas om den får rätt förutsättningar. Jag tycker därför att det är lämpligt att utreda för- och nackdelar med att samla de statliga trafikverksamheterna i en myndighet. Men det viktigaste är att sjöfartens möjligheter att växa och samtidigt bidra till de politiska målen tas till vara på bästa sätt, säger Hampus Hagman.

Många myndigheter

Hampus Hagman skriver i motiveringen: ”2010 bildades Trafikverket och tog då över de ansvarsområden som Banverket och Vägverket tidigare haft. Myndigheten ansvarar för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och flyg. Härtill ansvarar verket för byggnation och drift av statliga vägar och järnvägar samt för de kunskapstester som krävs för bland annat körkort. Trafikverket är dock inte den enda myndigheten på området. Här finns också Trafikanalys, Transportstyrelsen, Luftfartsverket och Sjöfartsverket, och därtill forskningsinstitutet VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut). Mängden myndigheter på området har diskuterats flera gånger i många olika sammanhang. Det är dags att utreda vilka konsekvenser det skulle få att samordna Trafikverket med Luftfartsverket och Sjöfartsverket.”

Västsverige

Hampus Hamman föreslår Västsverige som plats för myndighetens huvudkontor. ”I Västsverige finns flera stora aktörer inom transportsektorn, såsom Göteborgs hamn, Volvos olika delar och GKN Aerospace. Detta leder till att tillgången till rätt kompetens är stor i området. Det är därför naturligt huvudkontoret för den eventuella nya myndighet som uppstår förläggs till Västsverige” skriver han i motionen. 

Tidigare har moderata riksdagspolitikern Boriana Åberg motionerat om en sammanslagning av Trafikverket och Sjöfartsverket.