Viking Line byter vd år 2010

Nils-Erik Eklund lämnar sitt uppdrag efter 20 år som verkställande direktör för Viking Line Abp i samband med den ordinarie bolagsstämma som hålls i början av år 2010. Styrelsen har inlett processen att rekrytera en ny verkställande direktör. Eklund har dock inga planer på att pensionera sig när han lämnar över vd-posten till sin efterträdare. Genom att lämna vd-jobbet får han tid att arbeta med frågor som berör bland annat förnybar energi och miljö, vilka står honom varmt om hjärtat. – Jag har redan i 30 års tid funderat på sådana frågor och olika åtgärder för att skapa en bättre miljö för kommande släktled. Nu ska jag se om det går att förverkliga några av dessa idéer, säger Eklund till SST.Eklund säger att han efter vd-bytet fortfarande kommer att stå till aktieägarnas förfogande inom styrelsearbetet.