Fotograf: Adam Bergman

Kategori: Folk/företag | Forskning | Miljö

”Vi kan tackla framtidens utmaningar”

Under två dagar genomförs Gothenburg Motorways of the Seas-konferensen, kort GotMoS, för att presentera lärdomarna av de senaste årens pilotprojekt som pågått under Zero Vision Tool.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]ilotprojekt som pågått under Zero Vision Tool.

– Vi förväntar oss väldigt mycket av er inom shippingindustrin. Men shipping behöver offentligt stöd för att kunna möta framtidens utmaningar.

Så sa José Anselmo, politisk rådgivare inom TEN-T och Motorways of the Seas, när han för andra året i rad inledningstalade på GotMoS. Konferensen anordnas i år för att redovisa och presentera hur det har gått och vad man har lärt sig inom de olika pilotprojekt som genomförts genom Zero Vision Tool. Projekt som har samfinansierats av bland annat EU:s TEN-T.

Slutredovisning

– Det är en spännande konferens där vi redovisar, ur ett tekniskt perspektiv, hur vi hittills har hanterat svavelfrågan och framförallt försöker vi ta mått och steg framåt i klimatfrågan i stort, säger Carl Carlsson till Sjöfartstidningen.

Carl Carlsson är ansvarig för forsknings- och innovationsfrågor på Föreningen Svensk Sjöfart och också ansvarig för samarbetsplattformen Zero Vision Tool.

Fyra ZVT-projekt

– I samband med att man erhåller EU-finansiering ingår det att man ska redovisa hur det har gått och vilka lärdomar man kan dra av projekten.

De projekt som berörs är Pilot Methanol, Pilot LNG, Pilot Scrubber och Baltic SO2lution. Men bara för att de EU-finansierade delarna är över projekten inte avslutade, enligt Carl Carlsson.

– Leveranser av alla fartygen och teknisk utveckling kommer fortsätta även i framtiden.

”Finns en samhällsnytta”

– Den största lärdomen efter åren med de här projekten, enligt mig, är att industrin tillsammans har visat att vi kan tackla de utmaningar som vi står inför. Och vi vill visa för omvärlden att det finns en samhällsnytta om man satsar på sjöfarten.

Enligt Carl Carlsson är det en ”lågt hängande frukt” att hjälpa sjöfarten i omställningsarbetet till miljövänligare tekniker. Men det krävs finansiella medel.

– Det behövs satsningar för att det inte ska stannad vid ett antal pilotprojekt. Vi vill se fler morötter, både på EU- och nationsnivå.

Regelverken halkar efter

Alla delprojekt inom de olika pilotprojekten har under dagen fått redovisa delar av sina resultat. Bland annat presenterade Henrik Källsson, från Erik Thun, vad de har dragit för lärdomar i projektet LNGSeaRiver.

Fartyget Greenland sjösattes i slutet av september och enligt Henrik Källsson har frågan om reglelverk och klassificering varit ett stort hinder. Främst då det inte finns några gemensamma standarder för till exempel kopplingar mellan fartyg och land, eller fartyg och fartyg, för att bunkra LNG. En erfarenhet som även de andra LNG-projekten delade.

Fokus under den andra dagen av GotMoS kommer ligga på att visa på samhällsnyttan med sjöfarten och vilka investeringar som måste till för att omställningsarbetet ska kunna genomföras samtidigt som industrin måste hålla sig konkurrenskraftig.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]