Fotograf: Pierre Adolfsson

Kategori: Ekonomi | Reparationsvarv

”Vi filar på ett svar”

Gruppen som vill ta över Damen Götaverken i Göteborg har fått ett bud från de holländska ägarna. Senare i veckan ska man besvara budet. 

– Vi sitter nu och vrider och vänder på det hela och filar på ett svar. Det finns förstås många olika öppningar kring hur man skulle kunna slutföra en sådan här affär, men det är en sak mellan ägare och köpare, säger Jan Hermansson, en av de 20-talet anställda på Damen Shiprepair Götaverken som tillsammans med ett okänt antal intressenter har varit nere i Holland och inlett förhandlingar med ägarna Damen Shipyard Group.

Många turer 

Enligt Jan Hermansson kommer man nu först att lämna ett svar till ägarna senare denna vecka, för att sedan i början av nästa vecka invänta ett nytt svarsbud från Holland. 

– Även om vi som eventuella köpare har vår uppfattning om hur saker och ting ska gå till i affären och våra ägare har sin uppfattning, så vill jag poängtera att det inte är några hårda ord mellan oss. Nu diskuterar vi det hela, och så får det ha sin gilla gång. Men det dröjer ett tag, det är som att lägga pussel. 

Avslöjar inget

Jan Hermansson vill inte avslöja några detaljer som helst kring förhandlingarna, varken när det gäller ekonomi eller andra frågor. 

– Nej, tyvärr. Går jag ut och berättar något i här läget så finns det alltid en risk att man får kritik och blir hängd för det.