Ventspils hamn bygger passagerarterminal

Ventspils hamn kommer att bygga en passagerarterminal, som skall vara klar till följande säsong på sommarlinjen Mõntu–Ventspils. Scandlines färjor på linjerna till Nynäshamn, Karlshamn och Rostock kommer också att använda terminalen. För närvarande finns en passkontroll- och en tullstation i baracker på kajen.