Fotograf: Fredrik Davidsson

Kategori: Ekonomi | Politik

Varken SIS eller tonnageskatt

Handlingsplanen innehåller en lång rad punkter men väldigt få är konkreta. Trots kritik från branschen var infrastrukturministern ändå stolt när hon presenterade planen. 

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]n presenterade planen. 

Regeringens handlingsplan för sjöfarten behandlar allt från tonnageskatt till kommunal finansiering och World Maritime University (WMU). Den första ska utredas för ingen vet vilken gång i ordningen, den andra ska tillåtas för infrastruktur och det tredje, WMU ska vara kvar i Sverige.

– Jag är stolt över att få vara den första att lägga fram en handlingsplan för den svenska sjöfarten, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd när hon presenterar handlingsplanen som redan innan den kom kritiserades för att ha nedgraderats från att ha varit en strategi.

Tydligast besked lämnar regeringen om det föreslagna och från redarsidan önskat svenskt internationellt skeppsregister (SIS).

– Vi kommer inte att föreslå något SIS, säger infrastrukturministern.

Lika tydlig är ministern om att även mätfartyg, kabelläggare och mudderverk ska omfattas av det svenska sjöfartsstödet från och med 2014. Desssutom ska beväpnade vakter tillåtas på de få kvarvarande svenska fartyg som går i trafik utan för EU/EES-vatten. Det vill säga i praktiken utanför Västafrika och Somalia där pirater härjar.

Det ser också ut som att regeringen ser till att införa EU:s regler för innre vattenvägar andra halvåret 2014. En första proposition där de tekniska kraven specificeras ska komma före sommaren i år.

– Målsättningen är att det ska vara så få svenska särkrav som möjligt, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

En lång rad punkter ingår i det regeringen kallar för ”Svensk sjöfartsnäring – Handlingsplan för förbättrad konkurrenskraft”:

 • Ny utredning av tonnageskatt – klar senast den 15 november 2014. Utredare utses under våren.
 • EU-anpassning av regler för sjöfartsstöd. Kan börja  gälla från och med 2014.
 • Införande av EU:s regler för inre vattenvägar. Kan vara på plats andra halvåret 2014.
 • Ny utredning av konsekvenserna av EU:s svaveldirektiv.
 • Fortlöpande uppdrag till Trafikanalys att analysera sjöfartens konkurenssituation.
 • Transportstyrelsen ska få i uppdrag att utreda hur övervakning- och sanktionssystem för att svaveldirektivet efterlevs.
 • På sikt mer diversifierade farledsavgifer med helhetsperspektiv på fartygens utsläpp.
 • Uppdrag till trafikverket att hjälpa till att söka EU-bidrag.
 • Ingen öppning av marknaden för lotsning.
 • Proposition om att tillåta beväpnade vakter på svenskflaggade fartyg kommer i februari.
 • Ökad delegering från svenska myndigheter till klassningssällskapen.
 • Inget förslag om SIS, uppmaning till arbetsmarknadens parter att förhandla om TAP.
 • Förslag om förenklad registrering av fartyg, oklart när förslag kommer.
 • Utredning av transportslagens samhällsekonomiska kostnader. Slutrapport november 2014.
 • Regler för hur hamnar ska finansieras i framtida infrastruktursatsningar. Proposition i maj.
 • Permanentat stöd till sjöbefälsstudenternas mönstringsresor till utlandsflaggade fartyg.
 • Trafikverket ska ha specifikt anslag för sjöfartsforskning.
 • World Maritime University, WMU, ska fortsatt finnas kvar i Sverige.
 • Söka samarbete med våra grannländer om maritima frågor.
 • Kopppla den svenska handlingsplanen till EU:s program för blå tillväxt – Blue Growth.
 • Koppla handlingsplanen till en svensk maritim strategi.
 • För Sverige centrala hamnar ska prioriteras när ny infrastruktur planeras oklart i vilken utsträckning.
 • Tillåta kommuner att vara med och finansiera infrastruktur i hamnar och farleder.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]