Fotograf: Fredrik Davidsson

Kategori: Ekonomi | Politik | Regelverk

Platt fall för handlingsplanen

Strategin som blev en handlingsplan innehåller inga överraskningar och inget som får näringens företrädare att jubla.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]företrädare att jubla.

– Det är bra att regeringen har lagt fram en handlingsplan för sjöfarten men det är ingenting som får svenska rederier att flagga svenskt igen, säger Sveriges Redareförenings ordförande och tillika Walleniusrederiernas vd Anders Boman, direkt efter att infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd presenterat regeringens ”Svensk sjöfartsnäring – Handlingsplan för förbättrad konkurrenskraft”.

– Kommer man sist måste man komma med något som är bättre än alla andra. Lika bra räcker inte.

Bättre sent än aldrig

Handlingsplanen har låtit vänta på sig och dessutom nedgraderats från en strategi till en handlingsplan. Förväntningarna var kanske inte skyhöga från näringens sida att ministern skulle leverera allt som svenska redare vill ha.

– Det är klart att vi visste att vi inte skulle få allt men visst hade jag hoppats på att regeringen skulle säga klart och tydligt att ”Vi ska skapa konkurrensneutralitet med sjöfartsnationerna inom EU”. Då hade det varit bra men det gör den inte med den här presentationen, säger en klart besviken Anders Boman som dock också påpekar att han vill gå hem och noga läsa igenom handlingsplanen innan han helt dömer ut den.

Sju förlorade år

Sjöbefälsföreningens vd Christer Themnér tackade också för att det äntligen kommer en handlingsplan för sjöfarten även om det är efter ”sju förlorade år sedan tonnageskatteutredningen 2006” men konstaterar också att det saknas en del.

– Jag som försöker jobba med att rädda det som finns kvar av svensk sjöfart finner inte mycket akuta åtgärder i handlingsplanen. Skatter och avgifter behöver åtgärdas akut. Jag skulle vilja att det kommer in i direktivet till tonnageskatteutredningen att tonnageskatt ska införas retroaktivt, det tror jag skulle hjälpa en del.

Elmsäter-Svärds handlingsplan innehåller alltså ett löfte om att finansdepartementet ska utreda ett införande av tonnageskatt. Utredningen ska enligt ministern få sitt uppdrag snart men när den ska vara klar vill infrastrukturminstern inte svara på eftersom utredningen kommer att ligga under finansdepartementet.

– Tonageskatteutredningen från 2006 börjar bli gammal, det har hänt en del sedan dess, säger Elmsäter-Svärd.

Saknar tidsplan

Sjöfartsforums Anna Hammargren fick första chansen att kommentera handlingsplanen och hur mycket hon än påpekade att det är bra att handlingsplanen nu äntligen kommit kunde hon inte dölja en viss besvikelse.

– Jag uppskattar formuleringen i handlingsplanen att ”Vi ska ha en stark svensk sjöfart och fler svenskflaggade fartyg” men det är lite svepande. Jag saknar en tidsplan och en målsättning för tonnageskatteutredningen. Det är lite oklart med tidsaspekten i handlingsplanen för dels står det att det brådskar att hindra utflaggningen och dels står det att man ska invänta utredningar, säger Anna Hammargren och fortsätter med ömsom ris och ömsom ros.

– Det är jättebra att det ser ut som att vi äntligen får EU:s regler om Inland waterways men det brådskar för vi ser redan hur holländska redare vill komma in på marknaden där vi vill skapa svenska jobb.

Det Elmsäter-Svärd säger om reglerna för inre vattenvägar är att det ska komma en första proposition på området före sommaren och att riksdagen också ska hinna rösta igenom den innan riksdagsledamöterna går på sommarlov.

– Det blir en första proposition som berör de tekniska aspekterna, som utrustning och bemanning av de här fartygen. Sedan kommer det komma fler propositioner och regelverket ska kunna börja gälla någon gång under andra halvåret 2014, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Kunskapsluckor

På ett område ger ministern också inte bara sjöfarten utan alla transportslagen en liten känga.

– När det handlar om vilka transportslag som bär sina kostnader finns en del kunskapsluckor. Därför har vi gett Trafikanalys i uppdrag att utreda vilka kostnader de olika transportslagen faktiskt har. De ska lämna sin slutrapport i november 2014, säger Catharina Elmsäter-Svärd som också ger ett par klara besked.

– Vi kommer inte att gå vidare med förslagen i lotsningsutredningen. Det finns inget stöd i näringen för att öppna upp marknaden för lotsning. Däremot ska vi titta på om det går att få fler dispenser.

Dessutom ser det ut som att den segdragna frågan om vilka fartyg som ska ha rätt till svenskt sjöfartsstöd ut att nå en lösning.

– Vi lägger en proposition om att genomföra EU:s regelverk så att även till exempel mätfartyg och kabelläggare ska kunna få sjöfartsstöd. Det ska gälla från och med 2014.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]