Kategori: Hamn/Logistik

Varför gör ni detta?

Björn Nilsson, Vd för Halmstads Hamn, om planerna på att bilda ett gemensamt hamnbolag med Hallandsgrannen Varbergs Hamn.

– Vi vill bilda en större hamnorganisation i Halland och utveckla hamnverksamheterna för att skapa bättre förutsättningar för tillväxt och utveckling i regionen. 

Så det handlar inte om att hamnarna går dåligt?

– Absolut inte, hamnarna går med vinst. Men med en gemensam organisation får vi stordriftsfördelar, till exempel så behöver vi inte göra dubbelinvesteringar vilket innebär kostnadsbesparingar. Det är dumt att två hamnar som ligger så nära varandra ska konkurrera med varandra.

Kommer ni skära ner på personalen?

– Vi gör detta för att säkra jobben, men det är klart att det med en gemensam organisation inte behövs två vd:ar och en lika stor administration som i nuläget. Men på kollektivsidan ser jag inte att det behövs nedskärningar, tvärtom så är tanken att vi ska bli starkare och bättre och därigenom öka våra marknadsandelar och volymer. I slutändan kan det innebära att nya jobb skapas.

Göteborgs Hamn och Helsingborgs Hamn växer sig starkare, behövs Hallandshamnarna?

– Jag förstår inte riktigt frågan, det är klart att vi behövs. Efter sammanslagningen så kommer vi att vara en av Sveriges största hamnar på sågade trävaror, skogsprodukter, metall och stål, recycling och import av bilar. Göteborg och Helsingborg är däremot starkare på enhetsgods som container och roro-gods, men det är värt att påpeka att Halmstads Hamn faktiskt ökade mest av alla hamnar på containersidan i fjol.