Fotograf: Olof Holdar/SISAB.

Kategori: Folk/företag | Hamn/Logistik

Volymerna till och från era hamnar ökar, varför?

 Johan Castwall, vd för Stockholms Hamn AB, som sedan han tillträdde tjänsten i april 2011 sett en stark utveckling för bolagets hamnar. 

– Den kraftiga ökningen för containervolymerna och färjegodset beror framförallt på en växande stockholmsregion, vilket ger en stark import. För mig som ny vd känns det naturligtvis väldigt bra att komma in när kurvorna pekar uppåt.

Trafikanalys spår nu en svagare återhämtning för landets hamnar, vad tror du?

– Vår bedömning är att den ekonomiska utvecklingen kommer att vara fortsatt stark i Stockholmsregionen under 2011. Volymerna kommer att fortsätta att öka, men det kan komma att plana ut och vi kanske inte kommer att få se lika stora ökningar som under det andra kvartalet. Vår prognos ligger på nio miljoner ton för helåret.

Stockholms Hamnar har många stora projekt på gång, hur går det för Norvikudden?

– Vi har fått ja från Miljööverdomstolen att bygga den nya hamnen, och vi bedömer att Högsta Domstolen inte kommer att ge prövningstillstånd för överklagande. Men det återstår en del innan vi kan börja bygga, bland annat måste vi lämna in en järnvägsplan. Förhoppningen är att alla tillstånd är på plats under 2011. Byggstart kan ske vid årsskiftet 2012–2013 och det kommer att ta ungefär 3,5 år att bygga hamnen.

Vad har ni förlorat på alla förseningar?

– Vi har inte förlorat så otroligt mycket, det är inte containervolymerna vi tjänar de stora pengarna på utan färjegodset och passagerartrafiken.