Upphuggningen på rekordnivå

Under januari månad i år skickades motsvarande mer än 40 procent av tonnaget som höggs upp för återvinning under hela 2006 till samma öde, skriver DNV. Det är det ekonomiska läget som för sjöfartsbranschen som kommer till uttryck i snabbt ökande upphuggning av fartyg men också nya riktlinjer från IMO angående en miljövänligare upphuggning som spelar roll eftersom det då kommer att krävas mer dokumentation om vilka miljöfarliga ämnen som finns ombord på fartyget som ska återvinnas.Enligt Hellenic Shipping väntar 125 fartyg på upphuggning i Indiska Alang och företrädare för upphuggningsindustrin säger att mängden återvunnet stål i Alang i år kommer att fördubblas jämfört med 2008. Samma källa uppger också att det finns mer än 600 fartyg för återvinning på den internationella marknaden.