Upphuggningen skjuter fart

Hittills i år har fartyg på totalt 10 miljoner ton dödvikt sålts till skrot. Fortsätter det i den takten kommer förra årets totala utskrotning att överträffas med 45-50 procent, till upp mot 60 miljoner ton dödvikt.Men det kommer inte att hindra att världshandelsflottan växer. Enligt Clarkson är fartyg på totalt cirka 160 miljoner ton dödvikt byggda på 1980-talet. Det är mindre än hälften av den nuvarande orderboken vid världens varv.