Den globala handeln till sjöss på rekordnivå

Den globala handeln till sjöss ökade förra året med 3,8 procent och nådde rekordnivån 7.1 miljarder ton, enligt en rapport från UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development, Review of Maritime Transport). Den starka tillväxten har till stor del genererats av bulkgods som mineraler och energiprodukter. Byggboomen i Kina bidrar till den ökade efterfrågan på stål och järnmalmsskeppningarna ökade med 9,3 procent. Världens samlade handelsflotta låg på uppskattningsvis 960 miljoner dwt i början av 2006, vilket är en uppgång med 7,2 procent sedan 1989.