Unikt maritimt samarbete på underhållsmässa

Sjöfarten kraftsamlar på mässan Underhåll 2006, som hålls på Svenska Mässan i Göteborg den 14–17 mars. En samlad sjöfartsmonter kommer att finnas med ett flertal marina underleverantörer och serviceföretag på plats. Dessutom arrangerar bransch- och företagarorganisationerna Underhållsföretagen, Swedeocean, Sveriges Redareförening samt SST Marindagen den 15 mars på mässan. Då kommer föredrag och diskussioner att hållas inom några områden som har stor förbättringspotential och hur man i dessa skapar förutsättningar för största möjliga livslängd och bättre driftsekonomi. Mer information finns på Sjösidan, www.shipgaz.com.