Kategori: Ekonomi | Fartygsaffärer

Tyskt storrederi tvingas sälja fartyg

Claus-Peter Offen i Hamburg tvingas av bankerna att sälja 14 av de mindre containerfartygen i flottan, meddelar den tyska Deutsche Presse Agentur. Enligt nyhetsbyrån kan fartygen inte längre bära sina lån och bankerna hoppas på att få ut mer genom en försäljning än genom en konkurs eller likvidation.

Fartygen har finansierats genom den tyska modellen med kommanditbolag. Ett försök att få till ett kapitaltillskott misslyckades när andelsägarna inte ville ställa upp. Dessa riskerar nu att tappa hela sin investering. Claus-Peter Offen driver omkring 100 containerfartyg och har cirka 4.500 ombordanställda.