Torm tvingas sälja nybyggen – varnar för ökad förlust

Torm har sålt två pågående Kamsarmax-nybyggen (bulkfartyg på cirka 80.000 ton dödvikt och med en maxlängd på 229 meter för att kunna lasta bauxit i Kamsar, Guinea) som skall levereras under fjärde kvartalet 2012 respektive första 2013. Fartygen beställdes 2007 i en marknad med mycket höga nybyggnadspriser. Försäljningen görs för att minska rederiets skuldbörda och säkerställa behovet av likvida medel. Affären ger ett positivt likviditetstillskott på USD 21 miljoner samt sänker den nödvändiga kapitaltäckningsgränsen med USD 41 miljoner. Samtidigt innebär dock affären att man måste boka en förlust på USD 41 miljoner och man varnar nu för en förvärrad förlust för 2012, från den tidigare prognosen på USD 190-210 miljoner, till en förlust på USD 230-250 miljoner.Sett över den senaste tioårsperioden har Torm varit ett framgångsrikt rederi, åtminstone under de första åtta åren. Perioden 2001-2008 samlade Torm ihop en total vinst före skatt på över USD 2,1 miljarder, inklusive över USD 700 miljoner i vinst på försäljningen av aktieposten i Norden 2007. Det har också varit vinstgivande år för aktieägarna som kunnat dela på en sammanlagd aktieutdelning på över DKK 4,4 miljarder kronor.Efter Lehman Brothers-kollapsen vände allt. 2009 redovisade Torm en förlust på USD 19 miljoner. Året efter förvärrades resultatet till en förlust på USD 136 miljoner. Någon utdelning blev de inte för aktieägarna de åren, och med dagens förlustprognos så lär det inte bli någon nu heller.