Kategori: Ekonomi

Tydlig ökning av intresset för tonnageskatt

Ytterligare åtta rederier har ansökt hos Skatteverket om att bli godkända för tonnageskatt. Det är en mycket positiv utveckling, enligt Svensk Sjöfart.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]sitiv utveckling, enligt Svensk Sjöfart.

Om Skatteverket godkänner alla åtta ansökningar och inget företag drar tillbaka sin ansökan kommer 14 rederier att ingå i tonnageskattesystemet.

Svensk Sjöfarts vice vd Anders Hermansson säger till Sjöfartstidningen att det är väldigt positivt.

– Vi är förstås jätteglada och det visar ju tydligt hur viktigt tonnageskattesystemet är. Men trots att fler nu har ansökt finns det fortfarande delar i tonnageskattesystemet som skulle behöva utvecklas.

Begränsningar

Exempelvis finns flera begränsningar i tonnageskattesystemet som gör att många svenska rederier inte har möjlighet att ansluta sig. Några av de begränsningarna eller kraven anser Svensk Sjöfart borde förändras eller helt tas bort.

– Bland annat bör även rederier som har många fartyg som går mycket på Sverige, till exempel med tankfartyg längs kusterna, ges möjlighet att ansluta sig.

I dag kan endast rederier som främst bedriver trafik på hamnar utanför Sverige eller inlandssjöfart i andra länder än Sverige, få tonnageskatt. Orsaken är att tonnageskattesystemet utformats för att ge svenska rederier möjlighet att konkurrera internationellt.

Diskrimineras

Men Anders Hermansson framhåller att rederier vars fartyg ofta går på svenska hamnar, också är utsatta för internationell konkurrens.

– De är i allra högsta grad konkurrensutsatta och det blir en märklig effekt när rederier med svenskflaggade fartyg i trafik på Sverige inte kan ingå i det svenska tonnageskattesystemet. Dessutom är det svårt för redare som chartrat ut sina fartyg på långa kontrakt att förutse vilken trafik fartygen kommer att gå i.

Stor osäkerhet

Av den anledningen anser han att de nuvarande reglerna innebär en stor osäkerhet för redarna och i vissa fall gör det omöjligt för dem att ansöka om tonnageskatt.

Han tillägger att även bare boat utchartring, det vill säga utchartring av fartyg utan besättning, borde godkännas för tonnageskatt. I dag är fartyg som chartras in bare boat godkända.

– Att det finns en möjlighet att tillfälligtvis chartra ut fartyg är viktigt inte minst för att kunna hantera en vikande konjunktur.

Över 100 brutto

En annan begränsning i tonnageskattesystemet är att det bara gäller fartyg större än 100 brutto.

– Vi föreslår att det kravet sänks. Det skulle kunna vara så lågt som 20 brutto. Vi tycker också att fler typer av fartyg ska kunna godkännas. I Danmark har till exempel vissa specialfartyg tillåtits ingå i systemet.

Vilka typer av fartyg skulle det kunna handla om?

– Exempelvis sådana som servar vindkraftverk och även kabeldragningsfartyg.

Ett rederi som ansöker om tonnageskatt behöver inte ha svenskflaggade fartyg, däremot ska minst 20 procent av rederiets fartyg finnas en EU/EES-stats register.

Fakta

Hittills är sex rederier godkända. Det är inte offentligt vilka rederierna är.
Antal rederier per år som hittills är godkända för tonnageskatt:
2017 – ett rederi
2018 – tre rederier
2019 – två rederier

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]