Fotograf: Grimaldi Group/ACL Cargo

Kategori: Politik | Regelverk

Utan tonnageskatt flaggar ACL ut

ACL:s vd Andrew Abbott är glasklar: ”Vi måste få ett beslut om tonnageskatt snarast annars försvinner ytterligare 80 svenska jobb till utlandet”. 

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]rligare 80 svenska jobb till utlandet”. 

Om Sverige inte inför tonnageskatt inom en tre-fyramånadersperiod, måste ACL (Atlantic Container Line) sätta sina fem nya G4-fartyg under annan flagg än den svenska. Rederiets fem befintliga fartyg, som sysselsätter 80 svenska befäl, matroser och motormän, ska fasas ut i takt med att de nya levereras med ungefär ett fartyg varannan månad, från och med juni 2015. 

En ”no brainer”

ACL:s vd Andrew Abbott är skeptisk till om Sverige kommer att hinna införa tonnageskatten i tid.

– Tiden håller på att rinna ut och jag har en obehaglig känsla av att det inte kommer att gå bra. Det är märkligt, för tonnageskatt är ju en ”no brainer”.

Han vill absolut behålla rederiets svenska besättningar och den koppling till Sverige som svensk flagg innebär. Anledningen är att rederiet har svenska rötter och att svensk sjöfart fortfarande har ett mycket gott rykte om att hålla hög kvalitet.

Svenskar klagar

– Jag vill ha svenska besättningar för att svenska befäl klagar. Det är bra, för då åtgärdas problemen ombord. Besättningar från andra länder har en tendens att inget säga utan fixa problemen själva. De gör det om och om igen tills det exploderar. Och då blir det dyrt. 

Andrew Abbott berömmer också de svenska fackrepresentanterna och säger att de är smarta affärsmän som fattar vad som ska till för att verksamheten ska vara lönsam.

Tuff konkurrens

Tonnageskatten bestämmer dock facket inte över och när de stora containerjättarna slår sig ihop i konsortier, som 2M, G6 och Three Oceans, kan ett litet rederi som ACL inte längre klara de höga kostnader som svensk flagg innebär. Konkurrensen blir alltför tuff.

– Vi måste hela tiden värna det som gör oss unika. Vi har våra kombinerade roro- och containerfartyg, vi går till andra destinationer och vi är tillräckligt små för att kunna ha personliga relationer med våra kunder. Men utan tonnageskatt räcker det inte.

Tomma löften

När regeringen kom med sin handlingsplan för svensk sjöfart förra året började Andrew Abbott hoppas. I handlingsplanen står att tonnageskatt ska utredas. Och den 2 juni i år sa Anders Borg: ”Regeringens ambition är att vi ska få på plats ett system med en tonnageskatt så snart som det är möjligt. Vi bör arbeta så skyndsamt som det går för att skapa förutsättningar för en likvärdig tonnageskatt.”

Men nu är utredningen, som skulle vara klar i november, uppskjuten i två månader. 

– Och jag träffade er finansminister Anders Borg i juni och han verkade inte särskilt angelägen. Handlingsplanen och hans löfte om tonnageskatt verkar ha varit utan innehåll. 

Gör vad som helst

Nu är Andrew Abbott beredd att komma över till Sverige och träffa den nya finansministern Magdalena Andersson och infrastrukturminister Anna Johansson, om det på något vis kan föra frågan framåt.

– Jag talar med vem som helst och gör vad som helst, bara vi får tonnageskatt.

Om det sker klarar ACL de högre kostnaderna. Det är fortfarande dyrare än att flagga ut, men Andrew Abbott anser att flaggan är värd de extra utgifterna.

Svensk stolthet

ACL startades 1967 som ett samriskbolag ägt av Walleniusrederierna, Transatlantic, Svenska Amerikalinjen, Holland-Amerikalinjen och engelska Cunard Line. De var alla aktiva över Nordatlanten och ville utveckla den svenska idén om kombinerade roro- och containerfartyg. Precis den typen av fartyg som kännetecknar ACL idag.

– Ända fram till 2001, då Grimaldi köpte ACL, har vi varit delvis eller helt svenskägda. Det är en tradition att vara stolta över. Svensk sjöfart har alltid haft mycket gott rykte och är en styrka som man inte bara får döda. Men det är vad som håller på att ske.

 

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]