Två grundstötningar och ett oljeutsläpp i Stora Bält

Cypernregistrerade ”Sea Venture II” ligger för närvarande i Kalundborg Fjord belagd med nyttjandeförbud. I lördags upptäckte några fiskare fartyget i Stora Bält med spår att olja i dess kölvatten. Fartyget var på väg från Kotka till Casablanca men beordrades in till Kalundborg Fjord för inspektion vilket resulterade i böter på DKK 160.000 som kort efteråt accepterades av ägaren. Dykinspektioner visade att fartyget hade en 40 meter lång spricka i botten och flera hål i bränsletankarna. Hur dessa uppstått är oklart men det finns misstankar om grundstötning någonstans i Stora Bält där läckaget upptäcktes. Cirka 2.000 sjöfåglar har skadats av oljan både till sjöss och på Själlands stränder. ”Sea Venture II”, om 7.148 ton dw, byggdes 1989 för rysk räkning och ägs nu av tyskkontrollerade S.V. Shipping Ltd i Limassol.Inte långt från Kalundborg Fjord har ännu en grundstötning ägt rum. St Vincentflaggade ”Alga”, en Sietas-byggd coaster om 2.200 ton dw, gick i hårt väder på grund vid Falske Boltsaks. Fartyget står hårt på grund och behöver ett vattenstånd på minst fyra meter för att komma loss. ”Alga” har full last bestående av stålskrot från Odense.