Kollision i Stora Bält

Två fartyg kolliderade i Stora Bält tidigt i morse. Båda var på nordgående och det upphinnande containerfartyget, Panama-flaggade ”MSC Eyra” påbörjade en babordsgir när man passerade det ryska fartyget ”Aleksandr Nevskiy” som då stötte emot ”MSC Eyra”. Skadorna är begränsade till skrovskador över vattenlinjen och ingen olja har läckt ut. Fartygen beordades till Kalundborg Fjord för att inspekteras av Søfartsstyrelsen.