Två nya grundstötningar i danska vatten

Ytterligare två fartyg har grundstött i danska vatten. Mest allvarlig är situationen för det Marshall Island flaggade cementtransportfartyget ”KCL Banshee” som seglade på en fyr vid inloppet till Limfjorden. Fartyget är fast på fyrfundamentet och har flera hål i skrovet. Bunkerolja läcker ut och ett fartyg från danska marinen är på plats tillsammans med ett fartyg från hamnen och ett räddningsfartyg. Det verkar inte vara någon risk, varken för att fartyget kommer att sjunka eller för besättningen på tolv man. ”KCL Banshee” kontrolleras av T. Klaveness i Oslo och seglar på en timecharter för cementfabriken Aalborg Portland.Den andra olyckan gäller den danska 3.200-tonnaren ”Hermod” som grundstötte på måndagen efter att ha lämnat hamnen i Randers lastad med isoleringsmaterial för Norge. Olyckan inträffade cirka en distansminut utanför Randersfjordens mynning. Vattennivån vid grundstötningen var cirka 1,5 meter över normalvattenståndet. Hamnbogseraren ”Jens Ove” anlände för assistans men fick vända igen och nu är en större bogserare på väg.