Fotograf: SOL

Kategori: RoRo

Tredje fartyg till SOL på Hangö

Utvecklingen på linjen Hangö–Rostock har varit så bra att SOL introducerar ett tredje fartyg.

Svenska Orient Linien, SOL, kommer från slutet av januari 2015 att operera tre roro-fartyg permanent på sin linje mellan Hangö och Rostock. Det är Merchant som tas in som tredje fartyg. På linjen opereras sedan tidigare Vikingland och Vasaland. De är alla systerfartyg med isklass 1A Super och en kapacitet på 2.100 lastmeter vardera. Fartygen levererades av Rauma-Repola i Raumo mellan 1981 och 1984 för att gå i trafik för dåvarande Finncarriers.

Fem avgångar

Med tre fartyg kan SOL erbjuda fem avgångar per riktning och vecka.

– Vi trädde in på den konkurrensutsatta marknaden 2012 med ett tydligt fokus på individuell service för våra kunder, berättar Ragnar Johansson, vd på Svenska Orient Linien.

Han säger att responsen från kunderna har varit positiv.

– De ökade trafikvolymerna visar att vi valde rätt tillvägagångssätt och att det fanns ett behov för en tredje aktör på marknaden.

Kortast

SOL uppger att rutten mellan Hangö och Rostock är den kortaste förbindelsen mellan Finland och Tyskland med en distans på 517 sjömil.

– Med tanke på de nya utsläppsdirektiven som träder i kraft den 1 januari 2015 och leder till högre bränslekostnader, är det korta avståndet en konkurrenskraftig fördel som resulterar i attraktiva priser jämfört med medelpriset på marknaden.