Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Fartygsutrustning | Reparationsvarv | Specialfartyg

Tre stora i Göteborg

Kustbevakningen har de senaste veckorna haft alla sina tre stora kombinationsfartyg i Göteborg.

– Det var thrustrarna som behövde en översyn, säger Bengt Fernlund, regionchef för Kustbevakningens region sydväst.

KBV 002 och KBV 003 har båda dockats på Götaverken och KBV 001 kommer att dockas inom kort.

– Fartygen har två thrustrar i aktern, en retracable thruster och en fast i fören och de kommer från Rolls Royce som redan i augusti förra året skickade ut ett meddelande om att thrustrarna borde kontrolleras särskilt vid nästa dockning, säger Filip Lundgren, koordineringsansvarig för de tre kombinationsfartygen och fortsätter.

– Det var egentligen inte dags att docka fartygen ännu men vi beslöt att göra det i alla fall. Det var infästningarna till thrustrarna som skulle kontrolleras efter att Rolls Royce upptäckt problem på andra thrustrar. I vintras körde vi istester med KBV 002 så den har gått rätt hårt, därför tyckte vi att det var lika bra att ta upp fartygen och kontrollera thrustrarna på en gång.

Inga fel

Några fel på infästningarna har inte kunnat konstateras enligt Filip Lundgren som är mycket nöjd med tillgängligheten som KBV 001-serien haft.

– De hade lite inkörningsproblem i början men sedan har de haft den tillgängligheten vi räknat med och regeringen begärt. Det diesel-elektriska maskineriet har fungerat väldigt bra och till och med blivit billigare i drift än vi räknat med.

Filip Lundgren säger att normalläget är att två av de tre fartygen alltid är bemannade och har beredskap medan det tredje i allmänhet inte är det.

– Det är den beredskap vi har fått i uppdrag av regeringen att hålla och det som Kustbevakningen har fått extra anslag för att klara av att bemanna. Skulle det inträffa en väldigt stor oljekatastrof där alla resurser behövs kan vi kalla in den lediga besättningen och gå ut med det tredje fartyget.

Ett fartyg i beredskap

När nu alla tre fartygen legat i Göteborg samtidigt – normalt finns ett på sydkusten och ett på ostkusten – har alltid ett fartyg hållits i beredskap när ett varit i dockan.

– Besättningen på fartyget i dockan har då varit beredd att ta ut det fartyg som legat utanför dockan om det skulle behövas, säger Filip Lundgren.

Samtidigt har KBV 001, som normalt finns i Göteborg, hela tiden varit bemannat och i normal drift.