Trafikverket säljer varv

Trafikverket har sålt Tenö varv i Vaxholm till ett konsortium bestående av Simrishamns Varv AB och Uudenkaupungin Työvene Oy, Finland för en icke offentliggjord summa. Övertagandet sker den 1 januari 2013. – Regeringens ägarpolicy innebär att om det finns en fungerande privat marknad ska inte statliga myndigheter erbjuda likvärdiga tjänster. Nuvarande överenskommelse om försäljning är en logisk följd av denna policy, säger Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm.– De anställda i varvsverksamheten kommer att erbjudas möjlighet till övergång till den nya ägaren, säger Anders Werner, chef för Trafikverkets färjerederi.