Trafiken i Kotka Hamn ökar kraftigt

Kotka Hamn noterade för mars månad en godsvolym på över en miljon ton. Det är första gången någonsin som godsomsättningen i hamnen överstigit en miljon ton under en enda månad. Trots en minskande export har godshanteringen gått upp med närmare åtta procent under årets tre första månader. Det är import av massaved samt ryskt transitgods som bilar, containrar och flytande bulk som har ökat mest.