Marina försäkringskrav ökar kraftigt

Under första halvåret 2007 ställdes 20 större försäkringskrav inom marin kasko på totalt cirka USD 780 miljoner. För helåret räknar man med krav på totalt USD 1,5 miljard, vilket kan jämföras med USD 350 miljoner året innan. Siffrorna kommer från International Union of Marine Insurance (IUMI). Den vikande trenden för totalförluster bröts under 2007. IUMI släpper sin statistik för 2007 inom kort.