Torm nära ekonomisk deadline

Dampskibsselskabet Torm har idag onsdag deadline för ett nytt avtal med sina tolv banker om en ordning för framtiden. Under de senaste månaderna har Torm haft ett avtal med bankerna om att inte betala av på skulder och därför har rederiet erhållit ett ekonomiskt andrum. Avtalet har redan förlängts en gång, och väntas bli förnyat ytterligare en gång, eftersom man ännu inte hittat någon lösning på Torms finansiering. Finansiella analytiker förväntar inte att Torm försätts i konkurs, utan snarare att det finns en hållbar ekonomisk lösning som kommer att säkra framtiden för tankrederiet. Den senaste tidens dåliga marknad för produkttankfartyg i kombination med större delen av tidigare överskott delats ut som vinst har skapat Torms stora underskott. Rederiet har helt enkelt inte haft tillräckligt med kapital för att stå emot den nuvarande nedgången på marknaden. De tre danska bankerna, Danske Bank, Nordea och Danmarks Skibskredit arbetar hårt för en lösning med fortsatt drift.