Ryssland gör Kaliningrad till ekonomisk frizon

Det ryska regeringen föreslår i en proposition till parlamentet att Kaliningradregionen skall bli en ekonomisk specialzon. Detta för att underlätta tullformaliteterna och speciellt förenkla förtullningen av gods relaterat till tjänster inom zonen. Med undantag av accis kan gods därefter levereras skattefritt och utan de begränsningar som gäller inom andra regioner. Målet är att locka investerare som kan bilda företag enligt rysk lagstiftning och starta produktion i Kaliningradregionen med minst 50 procent av de anställda från regionen.