Sound VTS

  • Nära ögat. På lördagskvällen bordade Kustbevakningen styckegodsfartyget San Remo i Öresund efter att hon avvikt från kursen – befälhavaren konstaterades ha 0,58 promille alkohol i blodet.