Kategori: Haveri | Miljö | RoRo

Svitzer tömmer Baltic Ace på olja

Svitzer har fått uppdraget att tömma Baltic Ace, som förliste utanför den holländska kusten i förra veckan efter en kollision, på de 466 ton brännolja och 55 ton diesel fartyget hade i bunkertankarna när det sjönk. Enligt bärgningsbolaget kommer operationen att ta två till fyra veckor efter att omfattande dykarinspektioner genomförts. Vraket ligger mycket illa till i livligt trafikerade farvatten och med endast sex meter fritt vatten upp till vattenytan. Ett holländskt statligt forskningsfartyg är på plats för att styra bort sjötrafiken från haveristen och man har även märkt ut positionen med bojar.Holland kommer inte att utreda händelsen eftersom den skedde utanför 12-milsgränsen. Däremot har man erbjudit flaggstaterna, Bahamas och Cypern, utredningsassistans. Orsaken till olyckan som inträffade i mycket hårt väder är inte klarlagd. Fartyg på plats skall dock ha observerat att Corpus J girade babord, samtidigt som Baltic Ace girade kraftigt styrbord, vilket kan tyda på ett kommunikationsfel.