Ace-Link tar ett fartyg ur trafik

Ace-Link A/S kommer att ta ett av bolagets passagerarfartyg, Simara Ace, ur trafik mellan Helsingborg och Helsingör. Rederiet menar att det efter ett års trafik står klart att passagerarunderlaget är för svagt för att fylla både Simara Ace och Siluna Ace. Kapaciteten ökade från 320 passagerare per timme till omkring 620 passagerare per timme när fartygen sattes i trafik i början på 2008. Från den 21 december 2008 kommer Simara Ace tas ur trafik och läggas ut för försäljning. Som en konsekvens av detta förlorar 65 anställda i Ace-Link sina jobb. Simara Ace och Siluna Ace levererades från det polska varvet Remontowa i Gdansk. Priset per fartyg var DKK 150 miljoner.Ace-Link, som ingår i Camillo Eitzen-koncernen, kommer att fortsätta trafiken med två fartyg. Dels med ovannämnda Siluna Ace, dels med Siletta Ace, ex Sundbus Pernille, byggt 1981.