Sverige vill se ökat isbrytarsamarbete

Sverige och infrakstrukturminister Åsa Torstensson har bjudit in samtliga länder kring Östersjön samt Norge i höst för att diskutera hur samarbetet kring isbrytning ska kunna fördjupas.– En väl fungerande isbrytning är en viktig förutsättning för sjötransporter året runt. Därför är det angeläget att samarbetet med alla länder runt Östersjön fördjupas. Det är också intressant att diskutera ytterligare användningsområden för isbrytarna, säger Åsa Torstensson i en kommentar.