Ökat intresse för CSI

CSI, som i sjöfartskretsar inte betyder Crime Scene Investigation utan Västra Götalands-projektet Clean Shipping Index, har fått en ny deltagare. Det är det italienska klassningssällskapet RINA som nu godkänts för att verifiera att fartyg håller den miljöstandard som krävs för att vara med i verksamheten.CSI ombildades nyligen från att vara ett projekt till att bli en ideell organisation. Denna kommer nu också att stödjas finansiellt för dess internationella lansering där lastägare och rederier möts av Havs- och vattenmyndigheten som går in med en miljon kronor. Myndigheten menar att CSI är intressant för att man tar ett helhetsgrepp och inte bara fokuserar på utsläpp från fartyg till luft och vatten utan också ser på hantering av avfall och kemikalier och hänvisar till att Världsnaturfonden utsett CSI till ett av världens fyra mest intressanta miljöindex för världssjöfarten.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.