Ökat antalet passagerare för Tallink

Tallink Grupp har publicerat resultatet för räkenskapsårets första kvartal, vilket slutade i november. På linjen Tallinn–Helsingfors färdades 627.382 passagerare, vilket är 5 procent fler än under samma period i fjol. På linjerna mellan Estland och Sverige reste 140.602 resenärer, vilket innebär en ökning med 17 procent. Båda riktningarna trafikeras av nya färjor – Galaxy har ersatt Romantika till Helsingfors och Romantika har ersatt Regina Baltica till Stockholm. På linjen Riga–Stockholm reste 41.671 passagerare, på linjen Hangö-Lübeck 27.063 och på linjerna mellan Finland och Sverige transporterades 756.183 resenärer. Antalet lastenheter och personbilar ökade på linjen Tallinn–Helsingfors med nio resp. 1,3 procent, medan det minskade på linjerna mellan Estland och Sverige med 12,6, respektive 11,7 procent i jämförelse med samma period i fjol. Rederiet förklarar detta med bytet av ro-pax-fartyg – det större Regal Star ersattes med Kapella på linjen Paldiski–Kapellskär. Regal Star trafikerar linjen Tallinn–Helsingfors. Det är möjligt att en del av lastenheterna och bilar från Lettland och Litauen nu använder den nya linjen Riga–Stockholm. Det största antalet lastenheter, 34.504, transporterades på linjerna mellan Finland och Sverige och det största antalet personbilar, 53.823, transporterades på linjen Tallinn–Helsingfors.