Svavelkrav på sjöfarten leder till ökat kapacitetsbehov på järnvägen

Näringslivet vill att Trafikverket utreder vilka svenska järnvägsstråk som har kapacitet att ta emot gods som nu går sjövägen. Det framgår av ett remissvar från Näringslivets transportråd och Transportindustriförbundet på utredningen ”Järnvägens behov av ökad kapacitet – Trafikverkets förslag på lösningar för åren 2012-2021”. Bakgrunden är de nya skärpta reglerna för fartygs svavelutsläpp som planeras träda i kraft 2015. Remissinstanserna räknar då med att de höjda kostnaderna för sjötransporterna kommer att leda till en förflyttning av godset från sjö till landburna transportslag.Man anser också bland annat att regeringen bör ompröva beslutet om att mer än tredubbla banavgifterna under perioden 2012-2021.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only][/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]