OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fotograf: Sjöfartsverket

Kategori: Juridik | Specialfartyg

Föreslår utökat isbrytarsamarbete

Sjöfartsverket lämnar över ett samförståndsavtal till näringsdepartementet med förslag på utökat isbrytarsamarbete med både Finland och Estland.

Sjöfartsverket uppger att samförståndsavtalet är ett förslag som överlämnas till näringsdepartementet för beslut. Samförståndsavtalet om isbrytarsamarbetet har Sjöfartsverket träffat med motsvarande myndigheter i Estland och Finland. Målet är ett fördjupat samarbete angående isbrytningen i de tre ländernas havsområden.

”Bred enighet”

Avtalet skulle till exempel innebära att svenska isbrytare i framtiden kan komma att assistera sjöfarten till estniska hamnar och att estniska isbrytare kan utföra assistanser på svenskt område.

– Det finns en bred enighet mellan länderna om att det finns ett stort värde i att fördjupa isbrytarsamarbetet, kommenterar Katarina Norén, generaldirektör för Sjöfartsverket.

Långt samarbete med Finland

Samförståndsavtalet har sitt ursprung i en överenskommelse som träffades mellan Sverige, Finland och Estland i oktober 2015 med syftet att undersöka möjligheterna till ytterligare fördjupat samarbete inom isbrytningen. Sverige har länge haft ett väl fungerande isbrytarsamarbete med Finland inom Bottniska viken som bland annat innebär att en svensk isbrytare kan assistera till en finsk hamn eller en finländsk isbrytare till en svensk hamn.

– Ett utökat samarbete kan innebära större möjligheter att använda isbrytarresurserna där de bäst behövs, säger Tomas Årnell, affärsområdeschef för isbrytarverksamheten vid Sjöfartsverket.

Estland med

Nu föreslås alltså Estland bli en del i det isbrytarsamarbete som existerar mellan Sverige och Finland. Därtill föreslås att samarbetet mellan Sverige och Finland utökas att omfatta även andra områden än Bottniska viken.

En annan aspekt av ett fördjupat samarbete är att länderna enats om en gemensam servicenivå, vilket innebär att sjöfarten till och från de tre länderna behandlas lika avseende väntetider och förutsättningar för att få isbrytarassistans.

–- På längre sikt kommer vi att arbeta vidare med en planering för att klara trafiken i Östersjön i händelse av riktigt stränga isvintrar likt den 1986–1987 då hela Östersjön var istäckt. Det är dock ett arbete som involverar samtliga länder med kust mot Östersjön, säger Tomas Årnell.