Sverige luftar oro för svavelbegränsning

Under EU:s transportministermöte i Luxemburg den 16 juni luftade flera länder oro för den kommande begränsningen av svavelinnehållet i fartygsbränslet inom ECA 2015. Sverige och Finland uppges ha framfört, förhandlingen var bakom lyckta dörrar, att EU bör ta initiativ för att ta tag i problemet. För många länder i Östersjön innebär den kommande regeln om max 0,1 procent svavel i fartygsbränslet betydande konkurrensförsämringar. Nästa möte i IMO:s miljökommitté MEPC som äger frågan sker den 11 juli.Svavelfrågan var långtifrån bland huvudpunkterna på transportministermötet där Sveriges infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd deltog. På agendan stod bland annat EU:s vitbok om transporter, EMSA och inre vattenvägar. När det gäller EMSA beslutade ministrarna att myndighetens uppdrag ska utvidgas och däribland innefatta sanering av oljeolyckor vid offshoreinstallationer. Man kom också överens om att fortsätta jobba för ökad trafik på de inre vattenvägarna: ta bort flaskhalsar, etablera intermodala anslutningar från sjöss och hamnar till inlandet, modernisera flottorna, och vidare utveckla informationsutbytet. Transportministerrådet betonade att inre vattenvägar är miljövänliga och kan svälja mycket last till låga infrastrukturkostnader.Under debatt om EU:s vitbok för transporter, som bland annat säger att CO2-utsläppen från transportsektorn ska minska med 60 procent fram till 2050, framkom att många länder anser att utsläppsmålen är för ”ambitiösa” och målen därför inte ska vara bindande.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only][/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]