Fotograf: Arkivbild: Anna Janson

Kategori: Ekonomi | Regelverk

Svenska skeppshypotek under lupp

Riksrevisionen har granskat Svenska skeppshypoteks verksamhetsform och kommit fram till den inte är lämplig.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]l den inte är lämplig.

Enligt Riksrevisionens granskning är Svenska skeppshypoteks verksamhetsform ändamålsenlig vad gäller syftet att låna ut pengar till rederier. Men granskningen har flera andra invändningar mot kassans verksamhetsform, som att den är otidsenlig och kan innebära otillbörliga konkurrensfördelar i strid mot EU:s regelverk.

Utan avkastningskrav

Enligt Svenska skeppshypoteks senaste finansiella rapport från september 2019 har kassan en total utlåning på 9,8 miljarder kronor, med ytterligare 2,1 miljarder i beviljade men ännu inte utbetalade lån. Kassan har ett eget kapital på 2,2 miljarder kronor.

”Kassan bedriver idag en omfattande kreditverksamhet utan avkastningskrav och tillfredsställande möjligheter till statlig styrning”, skriver Riksrevisionen i sin rapport med hänvisning till att Svenska skeppshypotek sedan starten 1929 inte har förändrats nämnvärt och i dag är den enda kvarvarande statliga hypotekskassan.

– Svenska skeppshypotekskassan är varken bolag, myndighet eller någon annan vanligt förekommande verksamhetsform i staten. Regeringen har begränsad insyn i verksamheten och kan bara styra genom att utse styrelseledamöter, säger riksrevisor Stefan Lundgren i myndighetens pressmeddelande.

Kan vara statsstöd

Trots att Svenska skeppshypotek verkar på en kommersiell marknad och konkurrerar med andra kreditinstitut behöver kassan inte betala någon inkomstskatt och det finns inga krav på utdelning eller avkastning till någon ägare. Sammantaget utgör detta konkurrensfördelar som EU skulle kunna se som statsstöd och därmed inte godkänner, anser Riksrevisionen.

– Riksrevisionen tar inte ställning till om konkurrensfördelarna innebär ett statsstöd, men konstaterar att någon rapportering till EU-kommissionen inte har skett trots att frågan har aktualiserats ett flertal gånger, säger Gunilla Lundquist, projektledare för granskningen.

Rekommenderar utredning

Riksrevisionen rekommenderar att regeringen genomför en översyn av Svenska skeppshypotekskassans verksamhetsform och utreder om kassan är mottagare av statsstöd.

Hela granskningrapporten från Riksrevisionen kan laddas ned via myndighetens hemsida.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]